Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

15.11. Međunarodni dan borbe protiv opstruktivnih bolesti pluća

lungs

Hronična opstruktivna bolest pluća - HOBP je progresivna bolest koju karakteriše ograničen protok vazduha kroz disajne puteve koja nije u potpunosti reverzibilna. Ograničenje protoka vazduha je uglavnom progresivno i povezano s upalnim odgovorom pluća na štetne čestice i gasove.

HOBP zaslužuje našu pažnju, obzirom da je bolest vrlo visoke incidence s pogubnim posledicama na kvalitet života bolesnika i njihovih porodica. Širom sveta HOBP usmrćuje milione ljudi. Procenjuje se da u svetu boluje 4-10% opšte populacije od HOBP-a. Približno 200.000 do 300.000 stanovnika Evrope umire zbog HOBP svake godine, više od karcinoma pluća i dojke zajedno. Predviđa se da će do 2020. HOBP postati treći najveći svetski "ubica"5, a time i glavni rastući javnozdravstveni problem. Uprkos tome HOBP je zanemaren na više nivoa zbrinjavanja ove bolesti. Nedovoljno je dijagnostikovan i nedovoljno lečen, naročito kada se stavi u kontekst drugih hroničnih, nezaraznih bolesti. Rane faze bolesti najčešće nisu prepoznate, ali je uprkos tome vrlo lako utvrditi prisutnost rizika za razvoj ove smrtonosne bolesti. U slučaju rane dijagnoze danas imamo raspoložive lekove koji mogu sprečiti dalji pad plućne funkcije, pa samim tim i uticati na sveukupno poboljšanje zdravstvenog statusa bolesnika.

Osobe s nedostatkom vazduha treba da potraže pomoć lekara i ispitaju svoju plućnu funkciju (spirometrija). Spirometrija je jednostavna i bezbolna metoda koja meri količinu vazduha koju pojedinac može izdahnuti, kao i vreme potrebno za izdah. Smernice za lečenje HOBP-a (GOLD) preporučuju da osobe s rizikom razvoja HOBP-a treba jednom godišnje da urade spirometrijsko ispitivanje.

Osobe pod povećanim rizikom su:
- stariji od 40 godina,
- osobe izložene faktorima rizika za razvoj HOBP-a kao što su duvanski i ostale vrste dima, prašine i štetnih gasova,
- osobe sa simptomima poput hroničnog, ponavljajućeg kašlja, sluzavog ispljuvka i nedostatka daha.

HOBP je nedovoljno dijagnostikovan što potvrđuju i nova ispitivanja koja upućuju da 25% do 50% bolesnika s klinički prisutnom bolešću nisu svesni svoje bolesti u čemu prednjače bolesnici blažih stadijuma HOBP-a. Razlog tome je da se simptomi sporo razvijaju, a bolesnici prihvataju hronični kašalj ili blaži oblik nedostatka daha kao «uobičajeni proces starenja» ili «uobičajenu posledicu pušenja».

Spirometrijskim ispitivanjem, HOBP možemo dijagnostikovati već u ranim stadijumima pre razvoja simptoma, tj. pre nego bolesnik poseti svog doktora zbog problema sa disanjem. Ranijim dijagnostikovanjem bolesnicima možemo omogućiti usporavanje ili sprečavanje pada plućne funkcije.

HOBP predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih problema današnjice – izazov koji će u budućnosti kontinuirano rasti. Porast svesti o HOBP-u, kao i ranije i uspešnije lečenje, smanjiće uticaj bolesti na današnje bolesnike i pružiće nadu onima koji će možda biti zahvaćeni u budućnosti.

Rezultati ispitivanja sprovedenog na više od 5.000 osoba u 5 evropskih zemalja otkrili su da 66% stanovnika Evrope nije svesno značaja i rasprostranjenosti hronične opstruktivne bolesti pluća, bolesti koja je prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO) najbrže rastući uzrok smrti zapadnog sveta. Od onih koji su čuli za HOBP, hronični bronhitis ili emfizem samo je 9% bilo svesno da je HOBP veći uzrok smrtnosti od moždanog udara, karcinoma pluća i dojke zajedno. Iako je HOBP bolest sa izrazito visokom stopom smrtnosti među populacijom je prisutna vrlo niska svest u poređenju s karcinomom pluća i moždanim udarom.

Rezultati ispitivanja percepcije o HOBP-u u Evropskim zemljama 2005;
European consumer awareness survey, Taylor Nelson Sofres, November 2005

 

Država
Država (broj ispitanika)

Postavljeno pitanje

Italija (n=1.000)

Španija
(n=1.004)

Francuska (n=1.003)

Nemačka (n=999)

Velika Britanija (n=1.015)

Jeste li čuli za hronični bronhitis?

95%

92%

93%

93%

90%

Jeste li čuli za emfizem?

70%

46%

47%

24%

82%

Jeste li čuli za HOBP?

25%

38%

32%

31%

44%

Koja od navedenih bolesti po Vašem mišljenju ima najveću stopu smrtnosti u svetu?

Karcinom pluća

57%

39%

41%

35%

45%

Moždani udar

21%

42%

38%

45%

18%

HOBP

4%

6%

9%

11%

17%

Karcinom dojke

10%

6%

8%

6%

13%

Šta je HOBP?

HOBP je bolest koja obuhvata brojne plućne bolesti kao što su hronični bronhitis i emfizem. U HOBP-u su disajni putevi suženi tako da udahnuti vazduh ne može slobodno ući ili izaći iz pluća. Ovo se događa zbog oticanja disajnih puteva, spazma (grčenja) disajnih puteva ili prevelike količine mukoznog sekreta (sputuma) u disajinim putevima.
Glavni simptomi su nedostatak daha, kašalj, preterano stvaranje mukoznog sekreta i umor. Iako sve što uzrokuje oštećenje ili iritaciju disajnih puteva, kao što je dugotrajna izloženost prašini ili život u izraženo zagađenoj okolini, može voditi u HOBP, glavni uzrok HOBP-a je pušenje. HOBP se razvija polako. Bolesnici često zanemaruju simptome, pa ih povezuju sa starenjem, što znači da se tokom prvih godina bolesti ne javljaju svom doktoru. Tokom vremena, problemi s disanjem većinom postaju sve ozbiljniji i imaju veći uticaj na život bolesnika.

Teret HOBP-a

Prema poslednjim predviđanjima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), trenutno u svetu od HOBP-a boluje oko 210 milona ljudi. Više od cele populacije Velike Britanije, Francuske i Nemačke zajedno. Podaci ukazuju da od HOBP-a godišnje umire više od 3 milona ljudi odnosno više od 250 tokom sat vremena, , što je više od karcinoma pluća i dojke zajedno.Do 2020. predviđa se da će HOBP postati treći vodeći uzrok smrtnosti u svetu i peti vodeći uzrok invaliditea.

Uticaj HOBP-a na bolesnike

Iza statistike nalaze se pravi HOBP bolesnici s ozbiljno narušenim kvalitetom života. Simptomi poput nedostatka daha, kašlja, egzacerbacija i osećaja umora ograničavaju ih u obavljanju normalnih aktivnosti. Izražen je učinak na njihov san, rad, porodicu i društveni život. Do tri četvrtine HOBP bolesnika ima problema sa svakodnevnim aktivnostima poput penjanja uz stepenice, kućnih poslova, kupanja i oblačenja. Simptomi imaju i psihološke posledice kao što su teskoba, bespomoćnost i depresija. HOBP karakteriše kontinuiran pad kvaliteta života bolesnika.

Trenutni problemi u lečenju

Lekovi mogu biti efikasni samo ukoliko su pristupačni i ako se primjenjuju prema preporukama lekara. Od izuzetne je važnosti da HOBP bolesnici započnu s lečenjem što je pre moguće kako bi maksimalno smanjili posledice njihove bolesti na kvalitet života. Ispitivanja su pokazala da postoji nesrazmera između bolesnikovog viđenja težine bolesti i stvarne situacije potvrđene objektivnim ispitivanjima. Ovo se može protumačiti da bolesnici podcenjuju uticaj bolesti i kao razlog nedovoljno rane primene potrebnog lečenja.

Glaxo Srbija

http://www.glaxosmithkline.rs/vasezdravlje-HOBP.html