Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

Oralna kontracepcija

kontracepcijaPreko 70% žena u svetu u reproduktivnom periodu uzima oralnu kontracepciju.
Pitajte Vašeg farmaceuta i razrešite nedoumice oko ovog vida kontracepcije.

Oralna kontracepcija se zasniva na primeni sintetskih polnih hormona: estrogena i progestagena. Savremena farmaceutska industrija proizvodi preparate sa niskom ili vrlo niskom dozom hormona. Kombonovana oralna kontracepcija je najpouzdaniji vid kontracepcije. Pilule sprečavaju trudnoću u 99% slučajeva, ako se koriste u skladu sa pravilima.

Oralna kontracepcija se može preporučiti:
• zdravim ženama do 35. godine starosti
• ženama koje nisu rađale
• ženama koje ne puše
• ženama kojima je potrebna efikasna kontracepcija (česti seksualni odnosi, strah od neželjene trudnoće , duge stabilne veze )
• žene kojima su značajni tzv. nekontraceptivni pozitivni efekti ovakve kontracepcije (smanjenje inteziteta i dužine krvavljenja, premenstrualni sindrom, bolne menstruacije, kozmetički efekat).

Pozitivni efekti pilule, pored zaštite od trudnoće, ogledaju se u regularnim ciklusima, menstrualnim krvarenjima koja su manje obilna, kraće traju i nisu bolna. Ukoliko je žena imala pojačanu maljavost, u toku korišćena pojedinih pilula ona nestaje, kao i akne, a poboljšava se i kvalitet kože i kose. Takođe, nestaju i tegobe vezane za PMS. U slučaju policističnih jajnika, ove tablete dovode do povlačenja cistica.

Pre početka upotrebe oralne kontracepcije, obavezano uraditi rutinski ginekološki pregled, kolposkopski pregled, Papanikolau test, ultrazvučni pregled male karlice, kao i laboratorijski pregled krvi i to krvne slike, faktora koagulacije i biohemijskih analiza. Lekar na osnovu Vašeg nalaza propisuje kombinacuju hormona, koji možete primenjivati. Preporuka ginekologa vezana za dužinu uzimanja kontraceptivnih pilula u kontinuitetu je 5 godina, uz redovne kontrole koje se obavljaju jednom godišnje.

Pilule se u apotekama ne mogu kupiti bez lekarskog recepta, jer postoje kontraindikacije kod pacijentkinja sa prethodnim tromboembolijskim poremećajima ili moždanim infarktom ili istorijom estrogen-zavisnih tumora u porodici.

Kontraindikacija su i trudnoća i dojenje, bolesti jetre, jake glavobolje, krvarenja iz materice nepoznatog porekla, hiperlipidemija, hipertenzija, dijabetes, bolesti žučne kese i primena antiepileptika. Takođe, žene pušači starije od 35 godina ne smeju koristiti KOK.

Neželjeni efekti
su mučnine, glavobolje, diskretne promene raspoloženja, bolovi u dojkama, laka nadutost stomaka, iregularna krvarenja tipa intermenstrualnih krvarenja, tačkasta ili slaba po intenzitetu ili, pak, izostanak očekivanog cikličnog krvarenja . Porast telesne mase se retko javlja, a posledica je zadržavanja vode u organizmu, kao što se to može desiti i u toku trudnoće. Sve te pojave uglavnom nisu zabrinjavajuće, nestaju najčešće posle tri meseca uzimanja kontraceptivnih pilula i smatramo da su posledica adaptacije organizma

Upotreba leka

Sa uzimanjem tableta se počinje od prvog dana menstrualnog ciklusa i piju se svakog dana, otprilike u isto vreme. Postoji više režima doziranja. Klasični režim naziva se 21/7. Pakovanje ima 21 tabletu i svakog dana se uzima po jedna, a zatim se pravi pauza od 7 dana. Postoji i režim 24/4, koji je jednostavniji. Ovakvo pakovanje ima 24 aktivne tablete i 4 placebo tablete, koje ne sadrže hormone i služe samo za lakšu orjentaciju o tome kada započeti sa novom kutijom. Dan nakon uzimanja poslednje placebo tablete iz kutije, započinje se sa sledećom kutijom. Ako ste propustili jednu pilulu, uzmite je čim se setite i nastavite sa uzimanjem preostalih pilula u uobičajeno vreme. Ako zaboravite da popijete pilule nekoliko dana, uzmite pilulu koja je najskorije propuštena čim se setite, a preostale pilule uzmite u uobičajeno vreme. U ovom slučaju, neophodna je primena kondoma sve dok se ne popiju pilule za 7 dana za redom. Ako ste zaboravili pilulu u 3. nedelji (15-21 dan), ne pravite pauzu, već kada završite sa započetim pakovanjem odmah pređite na sledeću kutiju. Ako se javi povraćanje u toku 2h od uzimanja leka, preporuka je ponovo uzeti drugu pilulu.

URGENTNA KONTRACEPCIJA

Urgentna hormonska kontracepcija može se preporuči u bilo kom periodu menstruacionog ciklusa posle nezaštićenog seksualnog odnosa ili nepravilne primene redovne kontracepcije.
Urgentnu kontracepciju čine pilule koje sadrže ženske hormone: estrogen i progesteron u većim dozama nego što se koriste u redovnoj oralnoj kontracepciji. Na našem tržištu su prisutne pilule koje sadrže levonogestrel, koji je progesteronski hormon i ulipristal acetat, koji modifikuje aktivnost prirodnog hormona pregesteron.

U oba slučaja deluju tako da:
• sprečavaju da vaši jajnici oslobode jajašce,
• sprečavaju spermu da oplodi oslobođeno jajašce,
• sprečavaju oplođeno jajašce da se pričvrsti na zid materice.

Pilula levonogestrel se uzima tokom 72h, a ulipristal acetat i do 120h posle nezaštićenog polnog odnosa. Zaštita od neželjene trudnoće je veća ako se lek ranije uzme. Statistika pokazuje sledeće:
• ako se pilula uzme tokom 24h posle nezaštićenog odnosa, u 95 – 100% će se sprečiti neželjena trudnoća
• ako se pilula uzme tokom 24h- 48h posle nezaštićenog odnosa, u 85 – 100% će se sprečiti neželjena trudnoća
• ako se pilula uzme tokom 48h – 72h posle nezaštićenog odnosa, u 58 – 100% će se sprečiti neželjena trudnoća

Pilule ne mogu da deluju, ako je žena već trudna, a ne postoji evidencija o štetnom delovanju na plod ako se pilulule koriste.
Ovaj vid kontracepcije se može kupiti u apotekama bez lekarskog recepta, ali je neophodno posavetovati se sa farmaceutom u sledećim slučajevima:
• ako imate bolest tankih creva (kao što je Kronova bolest) koja utiče na varenje hrane,
• ako imate težih problema sa jetrom,
• ako ste ikada imali vanmateričnu trudnoću
• ako ste ikada imali bolest koja se zove salpingitis (upala jajovoda),
• ako uzimate bilo koji od sledećih lekova, jer oni mogu da spreče pravilno dejstvo urgentne kotracepcije:

- barbiturate i drugi lekovi koji se koriste protiv epilepsije (na primer, primidon, fenitoin i karbamazepin),
- lekovi protiv tuberkuloze (na primer, rifampicin rifabutin),
- terapija protiv HIV infekcije (ritonavir),
- lek protiv gljivičnih infekcija (grizeofulvin),
- biljne lekove koji sadrže kantarion (Hypericum perforatum),
- ciklosporin (utiče na vaš imuni sistem)

Urgentna kontracepcija se može uzimati nezavisno od obroka.
Tokom primene mogu se javiti neki od neželjenih efekata:
• mučnina, bol u stomaku, povraćanje (ako dođe do povraćanja 3h po uzimanju pilule, potrebno je uzeti ponovo)
• glavobolja, vrtoglavica
• bolne menstruacije, osetljivost u grudima
• zamor, promena raspoloženja
• bol u mišićima, bol u leđima

URGENTNA KONTRACEPCIJA JE NAMENJENA SAMO U POSEBNIM SLUČAJEVIMA, NE MOŽEMO JE ZAMENITI ZA REDOVNU KONTRACEPCIJU I KORISTITI JE ISKLJUČIVO UZ NADZOR LEKARA ILI FARMACEUTA

www.patient.co.uk
www.medterms.com
www.21dan.com
www.portalmladi.com