Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

Kontakt

mapa mAPOTEKA KRAGUJEVAC - UPRAVA
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 36
34000 Kragujevac
tel: +381 (0) 34 335 090, 335 955
fax: +381 (0) 34 330 168

e-mail: info [@] apotekakg.rs
web: www.apotekakg.rs
web: апотекакг.срб

 

KABINET DIREKTORA e-mail adresa telefon
dr med.spec. Aleksandra Nikolić
Direktor
aleksandra.nikolic [@] apotekakg.rs 034 335 955, 335 090
Tatjana Radomirović
Tehnički sekretar
sekretar [@] apotekakg.rs 034 335 955, 335 090
POMOĆNICI DIREKTORA ZA FARMACEUTSKE POSLOVE e-mail adresa telefon
Vladimir Janićijević, mag.farm.spec.
Pomoćnik direktora za farmaceutske poslove
vladimir [@] apotekakg.rs 034 6100 554
SLUŽBA NABAVKE FARMACEUTSKIH PROIZVODA e-mail adresa telefon
Marija Popović Milenković, dr farm.spec.
Magistar farmacije
marija.popovic.milenkovic [@] apotekakg.rs
narucivanje [@] apotekakg.rs
034 330 780
SLUŽBA EKONOMSKO-FINANSIJSKIH POSLOVA e-mail adresa telefon
Gordana Jeremić, dipl.ecc.
Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
gordana.jeremic [@] apotekakg.rs 034 331 101
SLUŽBA OPŠTIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA e-mail adresa telefon
Duška Mihajlović, prof.raz.nastave
Rukovodilac poslova za odnose sa javnošću i marketing
duska.mihajlovic [@] apotekakg.rs 034 332 424
Snežana Simić, dipl.pravnik
Dipl. pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove
snezana.simic [@] apotekakg.rs 034 335 955, 335 090
SLUŽBA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I SISTEMA
e-mail adresa telefon
Andrija Jeremić, struk.inf.spec.
Rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija
andrija [@] apotekakg.rs
it [@] apotekakg.rs
034 339 255, 336 165