Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

Kontakt

mapa mAPOTEKA KRAGUJEVAC - UPRAVA
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 36
34000 Kragujevac
tel: +381 (0) 34 335 090, 335 955
fax: +381 (0) 34 330 168

e-mail: info [@] apotekakg.rs
web: www.apotekakg.rs
web: апотекакг.срб

 

KABINET DIREKTORA e-mail adresa telefon
dr med.spec. Aleksandra Nikolić
Direktor
aleksandra.nikolic [@] apotekakg.rs 034 335 955, 335 090
Tatjana Radomirović
Poslovni sekretar
sekretar [@] apotekakg.rs 034 335 955, 335 090
POMOĆNICI DIREKTORA ZA FARMACEUTSKE POSLOVE e-mail adresa telefon
Vladimir Janićijević, mag.farm.spec.
Pomoćnik direktora za farmaceutske poslove
vladimir [@] apotekakg.rs 034 335 885
Mirjana Šćepanović, mag.farm.
Pomoćnik direktora za farmaceutske poslove
mirjana.scepanovic [@] apotekakg.rs 034 332 917
SLUŽBA NABAVKE FARMACEUTSKIH PROIZVODA e-mail adresa telefon
Ana Ljubić, mag.farm.spec.
Koordinator za farmaceutsko snabdevanje
ana.ljubic [@] apotekakg.rs
narucivanje [@] apotekakg.rs
034 330 780
Marija Stevanović, dipl.menadžer
Koordinator za farmaceutsko snabdevanje
marija.stevanovic [@] apotekakg.rs 034 339 780
SLUŽBA EKONOMSKO-FINANSIJSKIH POSLOVA e-mail adresa telefon
Slađana Todorović, dipl.ecc.
Pomoćnik direktora za finansijsko-računovodstvene poslove
sladjana.todorovic [@] apotekakg.rs 034 331 101
Gordana Jeremić, dipl.ecc.
Koordinator za finansijsko-računovodstvene poslove
gordana.jeremic [@] apotekakg.rs 034 331 101
Slavka Milenković, dipl.pravnik
Načelnik službe računovodstva
slavka.milenkovic [@] apotekakg.rs 034 6100 003
SLUŽBA OPŠTIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA e-mail adresa telefon
Duška Mihajlović, prof.raz.nastave
Načelnik za opšte poslove
duska.mihajlovic [@] apotekakg.rs 034 332 424
Nataša Simić, dipl.ecc.
Referent za javne nabavke
natasa.simic [@] apotekakg.rs
javne.nabavke [@] apotekakg.rs
034 331 101
Nemanja Mićić, dipl.menadžer
Referent za javne nabavke
nemanja.micic [@] apotekakg.rs
javne.nabavke [@] apotekakg.rs
034 335 955, 335 090
IT SLUŽBA  e-mail adresa telefon
Andrija Jeremić, struk.inf.spec.
Koordinator informacionog sistema
andrija [@] apotekakg.rs
it [@] apotekakg.rs
034 339 255, 336 165