Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

Kontakt

mapa mAPOTEKA KRAGUJEVAC - UPRAVA
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 36
34000 Kragujevac
tel: +381 (0) 34 335 090, 335 955
fax: +381 (0) 34 330 168

e-mail: info [@] apotekakg.rs
web: www.apotekakg.rs
web: апотекакг.срб

 

KABINET DIREKTORA Ime i prezime e-mail adresa telefon
Direktor dr med.spec. Aleksandra Nikolić aleksandra.nikolic [@] apotekakg.rs 034 335 955, 335 090
Poslovni sekretar Tatjana Radomirović sekretar [@] apotekakg.rs 034 335 955, 335 090
POMOĆNICI DIREKTORA ZA FARMACEUTSKE POSLOVE Ime i prezime e-mail adresa telefon
Pomoćnik direktora za farmaceutske poslove Mirjana Šćepanović, mag.farm. mirjana.scepanovic [@] apotekakg.rs 034 332 917
Pomoćnik direktora za farmaceutske poslove Vladimir Janićijević, mag.farm.spec. vladimir [@] apotekakg.rs 034 335 885
SLUŽBA NABAVKE FARMACEUTSKIH PROIZVODA Ime i prezime e-mail adresa telefon
Koordinator za farmaceutsko snabdevanje Ana Ljubić, mag.farm.spec. narucivanje [@] apotekakg.rs 034 330 780, 339 780
SLUŽBA EKONOMSKO-FINANSIJSKIH POSLOVA Ime i prezime e-mail adresa telefon
Pomoćnik direktora za ekon.-fin. poslove Slađana Todorović, dipl.ecc. sladjana.todorovic [@] apotekakg.rs 034 331 101
Koordinator za ekon.-fin. poslove Gordana Jeremić, dipl.ecc. gordana.jeremic [@] apotekakg.rs 034 331 101
Načelnik službe računovodstva Slavka Milenković, dipl.prav. slavka.milenkovic [@] apotekakg.rs 034 6100 003
Načelnik službe kalkulacija Snežana Đoković kalkulacije [@] apotekakg.rs 034 339 168
Blagajna Gordana Bojović gordana.bojovic [@] apotekakg.rs 034 339 190
SLUŽBA OPŠTIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA Ime i prezime e-mail adresa telefon
Referent za javne nabavke Nemanja Mićić, dipl.menadžer javne.nabavke [@] apotekakg.rs 034 335 090, 335 955
Referent za javne nabavke Nataša Simić, dipl.ecc. javne.nabavke [@] apotekakg.rs 034 331 101
Pisarnica Verica Milinković verica.milinkovic [@] apotekakg.rs 034 335 090, 335 955
IT SLUŽBA  Ime i prezime e-mail adresa telefon
Koordinator informacionog sistema

Andrija Jeremić, struk.inf.spec.

andrija [@] apotekakg.rs 034 339 255
IT služba it [@] apotekakg.rs 034 339 255, 336 165