Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

Kontakt

mapa mAPOTEKARSKA USTANOVA KRAGUJEVAC - UPRAVA
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 36
34000 Kragujevac
tel: +381 (0) 34 335 090, 335 955
fax: +381 (0) 34 330 168

e-mail: info [@] apotekakg.rs
web: www.apotekakg.rs
web: апотекакг.срб

 

KABINET DIREKTORA e-mail adresa telefon

Vera Pantović, mag.farm.
Direktor

vera.pantovic [@] apotekakg.rs 034 335 955, 335 090
Tatjana Radomirović
Tehnički sekretar
sekretar [@] apotekakg.rs 034 335 955, 335 090
POMOĆNICI DIREKTORA e-mail adresa telefon
Ana Ljubić, mag.farm.spec.
Pomoćnik direktora za farmaceutske poslove
ana.ljubic [@] apotekakg.rs 034 330 780, 335 090
Snežana Milošević, mag.farm.
Pomoćnik direktora za farmaceutske poslove
snezana.milosevic [@] apotekakg.rs 034 332 917, 335 090
Nataša Đurić, dipl.ecc.
Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove
natasa.djuric [@] apotekakg.rs 034 331 101, 335 090
Ljubica Đurovljević, dipl.pravnik
Pomoćnik direktora za opšte, pravne i administrativne poslove
ljubica [@] apotekakg.rs 034 331 101, 335 090
SLUŽBA NABAVKE FARMACEUTSKIH PROIZVODA e-mail adresa telefon
Ana Ljubić, mag. farm.spec.
Koordinator farmaceutskog snabdevanja
ana.ljubic [@] apotekakg.rs
narucivanje [@] apotekakg.rs
034 330 780
SLUŽBA EKONOMSKO-FINANSIJSKIH POSLOVA e-mail adresa telefon
Slavka Milenković
Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
slavka.milenkovic [@] apotekakg.rs 034 6100 003, 335 090
SLUŽBA OPŠTIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA e-mail adresa telefon
Snežana Simić, dipl.pravnik
Dipl. pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove
snezana.simic [@] apotekakg.rs 034 335 955
SLUŽBA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I SISTEMA
e-mail adresa telefon
Srećko Matović, struk.inf.spec.
Rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija
srecko.matovic [@] apotekakg.rs
it [@] apotekakg.rs
034 339 255, 336 165
Čeda Ranđelović, prof.inf.
Projektant informatičke infrastrukture
ceda [@] apotekakg.rs
it [@] apotekakg.rs
034 339 255, 336 165