Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

14.11. Svetski dan dijabetesa

DIJABETES

Svetska kampanja je u sledeće tri godine odredila fokus na zdravim životnim navikama kao osnovi za prevenciju dijabetesa, ali i bolju kontrolu već postavljene dijagnoze. Ove godine su sve aktivnosti upućene na zdravu i uravnoteženu ishranu i na to koliko je zdrava ishrana važna za prevenciju dijabetesa a i u dijabetu zbog lakše kontrole bolesti i manjeg broja komplikacija bolesti.

Problem je što je polovina pacijenata sa dijabetesom nedijagnostikovana i što je broj obolelih od ove bolesti sve veći - i biće sve veći u narednim godinama - celom svetu preti pandemija. Jedan od slogana kampanje je: Zaštitimo našu budućnost!!!

Ove činjenice zato ukazuju na važnost i zahtevaju hitnu akciju! Ključna poruka ovogodišnje kampanje je da su zdravi izbori ujedno i jednostavni izbori. Naročito je važno početi dan zdravim doručkom. Najvažnije je da zaštitimo generacije koje dolaze i da ih naučimo zdravoj ishrani, zdravim životnim navikama, potrebom za fizičkom aktivnošću i tako obezbediti boljitak pojedinaca i društva u celini.

Dakle: Izaberite zdravo – nije teško! Zdrava ishrana počinje zdravim doručkom! Jedite zdravo – napravite pravi izbor!

Želja nam je da se obratimo populaciji u riziku i da probamo zajedno da dođemo do rešenja kako taj eventualno prisutan rizik da smanjimo.
S druge strane, jako nam je bitno i da proverimo da li je dijabetes pod kontrolom, jer dobra kontrola bolesti znači kvalitetniji život sa manje komplikacija.

Zato smo se u saradnji sa NovoNordiscom i Diamedom pripremili za ovu kampanju. Čekamo Vas da proverimo da li ste u riziku, da vidimo da li dijabetes držite pod kontrolom, i organizovali smo besplatno merenje šećera u dva dana u naše četiri apoteke.
U svetu su već rađene studije o doprinosu farmaceuta boljoj kontroli dijabetesa. Jedna od studija koja je rađena još 2005. - Fremantle studija, podrazumevala je praćenje dijabetičara u trajanju od jedne godine i dokazala da je uključivanje farmaceuta dovelo do bolje regulacije glikemije, dopoboljšanja HbA1c – a bez farmakoterapijskih promena i do sniženja i bolje regulacije krvnog pritiska.

Farmaceuti Apoteke Kragujevac Vas čekaju, dobrodošli!
Zajedno protiv dijabetesa!