Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

28.04. Svetski dan bezbednosti na radu

rad

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu 28. Aprila fokusiraće se na prevenciju profesionalnih bolesti.

Širom sveta, profesionalna oboljenja su i dalje vodeći uzrok smrtnih slučajeva u vezi sa radom. Prema procenama Međunarodne organizacije rada, od 2,34 miliona smrtnih slučajeva na radu i svake godine, samo 321.000 su zbog nesreće. Preostalih 2,02 miliona smrtnih slučajeva izazvani su različitim tipovima bolesti u vezi sa radom, a koje odgovaraju dnevnom proseku više od 5.500 smrtnih slučajeva. Neadekvatna prevencija profesionalnih bolesti ima ozbiljne negativne efekte ne samo na radnike i njihove porodice, već i na društvo u celini zbog ogromnih troškova koje stvara, posebno, u smislu gubitka produktivnosti i opterećenosti sistema socijalne zaštite. Prevencija je efikasnija i jeftinija od lečenja i rehabilitacije. Sve zemlje treba da preduzmu konkretne korake da poboljšaju svoje mere za sprečavanje profesionalnih oboljenja. Kao i svake godine MOR će pozvati vlade, poslodavace, radnike i njihove organizacije da sarađuju u razvoju i sprovođenju nacionalnih politika i strategija za sprečavanje i profesionalnih oboljenja u vezi sa radom.

Apoteka Kragujevac u cilju sprečavanja profesionalnih oboljenja organizuje svake godine obuku iz bezbednosti i zdravlja na radu, vodi računa o uslovima radne okoline, projektovanju i adaptaciji radnih mesta, obezbeđuje  lična zaštitna sredstva kao i anatomsku obuću za zaposlene, stariju opremu za rad zamenjuje novom bezbednijom i manje štetnom. Zaposlenima su takođe omogućeni i besplatni lekarski sistematski pregledi.    

Lice za BZNR Apoteke Kragujevac
Srećko Matović