Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

05.06. Svetski dan čovekove okoline

okolina

10 činjenica o prevenciji bolesti obezbeđivanjem zdrave životne sredine:

1. Činjenica prva. Svake godine širom sveta, 13 miliona smrti bi moglo da spreči ako bi se obezbedila zdrava životna sredina.

2. Činjenica druga. Zagađen vazduh i zagađena voda su glavni uzročnici trećine svih bolesti kod dece mlađe od 5 godina.

3. Činjenica treća. Kada bi se smanjilo zagađenje vazduha i vode, životi miliona dece mlađe od 5 godina, naročito u zemljama u razvoju, mogli bi biti spašeni.

4. Činjenica četvrta. Nezdrava životna sredina u zemljama u razvoju povećava verovatnoću pojave sledećih bolesti: dijareja, infekcije donjih respiratornih puteva i malarija, a česti su slučajevi i nenamernih, slučajnih povreda.

5. Činjenica peta. Obezbeđivanjem zdrave životne sredine prevenira se 40% smrtnih slučajeva kod bolesnih od malarije, za 41% bi bila smanjena smrtnost kod obolelih od respiratornih infekcija, a za 94% bi bila manja smrtnost kod obolelih od dijareje. Malarija, infekcije donjih respiratornih puteva i dijareja su najveće svetske ubice dece.

6. Činjenica šesta. U najslabije razvijenim zemljama 1/3 svih smrtnih slučajeva je posledica štetnih uticaja čovekove okoline.

7. Činjenica sedma. U razvijenim zemljama zdravija čovekova okolina značajno smanjuje verovatnoću pojave kancera, kardiovaskularnih bolesti, astme, infekcije donjih respiratornih organa, bolesti mišićno košanog sistema. Takođe je manji broj saobraćajnih  nezgoda, trovanja i davljenja.

8. Činjenica osma. Faktori čovekove okoline utiču na 85 od 102 vrste bolesti i povreda koje su na listi Svetskog zdravstvenog izveštaja.

9. Činjenica deveta. Kroz dobro ciljane intervencije, kao što su: obezbeđivanje nezagađene vode, boljih mera higijene, upotrebom bezbednijih i čistijih goriva, dobijamo zdravu životnu sredinu u kojoj je manji broj i bolesti i smrtnih slučajeva.

10. Činjenica deseta. Stvari na kojima takođe može da se radi i koje čovekovo okruženje čine zdravijim i bezbednim su: povećanje sigurnosti građevinskih objekata, oprezno upravljanje otrovnim materijama, kako u kući, tako i na radnom mestu, i bolje upravlljanje vodenim resursima.

Izvor: Svetska zdravstvena organizacija